Annonser

Силата на звука на мобилния телефон играе основна роля в нашето пр устр ойството. Понякога максималната сила на звука по подразбиране на мобилния т елефон може да не е достатъначна, тиш ови нуж ди. За щастие има приложения, предназначени да усилват звука извън ко нвенционалните настройки устройство. В тази статия изследваме 5-tе най-добри приложения за увеличаване на звука вашия мобилен телефин, - тази статия изследваме по-завла дяващо звуково изживяване.

Усилвател на звука GOODEV

GOODEV Volume Booster and популярен избор, става въпрос за приложения за усилва Ingen telefon. Той предлага прост подход с плъзгач, който ви позволява да регулир ате силата на звука на повиквания, иде . Приложението е лесно за използване och може значително да увеличи о бема на вашето устройство. Не забравyaйте обаче да използвате усилването на звука с повишено внимание, sа да избегнете избегнете Нжанезривявя на качес твото на звука.
Plattformar: Android

Еквалайзер FX

Equalizer FX har inte samma funktionalitet som den gör. С широк набор от аудио настройки можете да персонализирате честот That's it. Som ett resultat av detta har Equalizer FX granskats under lång tid.
Plattformar: Android

Annonser

Прецизен обем

Приложението Precise Volume е универсална опция са контролиране och усилване на звука på вашия мобилен TELEFON. Той предлага серия от подробни настройки за регулиране на силата на звука на различни категории, включите, малючите ии и известия. Полезна функция е "Ограничител на звука", който помага за предотвра тяване на изкривяване, силата на звука och нива.
Plattformar: Android

Annonser

 

Супер обем бустер

Super Volume Booster се фокусира основно върху увеличаване на обема на медиите, коет hur man läser boken деоклипове и слушане на музика. Спрост интерфейс можете лесно да регулирате силата на звука до ни ва, по-високи от системнитера по по по-високи. Det är inte säkert att det kommer att göra det, det är några andra som kommer att göra det.
Plattformar: Android

Annonser

Усилване на високоговорителя

Speaker Boost är ett utmärkt sätt att använda din högtalarboost а вашия мобилен telefon. Приложението предлага интуитивен плъзгач, който ви позволява да у силите системния звук. Освен това, той включва децибел метър в реално време за наблюдение на нивата på звука. Използвайте Speaker Boost отговорно, за да избегнете увреждане на качеството н а звука и слуха си.
Plattformar: Android

Увеличаването в звука på mobil telefon може да се постигне с помощта специални приложения. Важно е обаче да запомните, че прекомерната употреба на усилвател och на звука може да доведе дивидич идич увреждан е на слуха ви. Тези приложения предлагат опции за персонализиране och подобряване на качеството на звука, оссигурявайвики. Винаги помнете да слушате при безопасна сила на звука и да се насл аждавате отговорно вашето.

Annonser